Search form

Luk 10:9

9abiw kaw tam umi asanin kinim so be namti kidel dawkámin kuw ade bakoyam, ‘Got kasák gu tem biyámin mewso tadokabano.’ Yakanin kala.