Search form

Luk 11:10

10Yak kan ata sun kuw dákadámokaba, aka kudulokaba ade kan ata sun kuw fenokaba, aka utamokaba ade yak kan ata sun kuw yal gaugauyokaba, aka yal bisudawokaba ko.