Search form

Luk 11:14

Kinim im aket Yesus Mafakim win dim sinik mafak fotababano kalin sung uta ko.

14Kale kinim mak sinik mafak tabe bon tem amadelawsa, kayo Yesus tabe sinik mafak be fotaba kinim ayo dabadá unane, kinim aka weng bakam tabane kanomin kinim baki tein fakadábiw iyo kin antam dá kun banbin so keisiw.