Search form

Luk 12:10

10Yak kan kinim ata Got ami Kinim atafimin weng mak bakodawokaba, Got aka ken lukuwá kudálawoma, kata yak kan kinim ata Got Sinik Abem ayo atafimin weng bakadaba namti, Got aka kinim ami weng bakaba uyo atin lukuwá kudálawoma banim ulum kano um galso bokaba.