Search form

Luk 12:24

24Kayo kiba katam fen awon falalok bidi itamin, ika wanin so mak kai bom nadiwe amsin umino kale wanin so mak fakábi kutad kutad aliwe yakin, bá ika mak kanamongin banim, kata Got ata muk diyamába, kayo kiba utamin, sák awon mada bidi win banim, kata kiwitane awon bidi akayam win so make!