Search form

Luk 12:35

Kin mak kin bá bom kin mo biyámin umi sung uta ko.

35“Kale kaba lim kidela anak tabid miki nadawade yakom yako dawti wataw so tadoma, kale kin mak kin bá fasko bom biyámin ko.