Search form

Luk 12:46

46duyo duyo álano alam tabalasew ayo kalo maklo tadulomane kanamusa ka kalokaba. Aka wok fakudawin kinim ayo but but wakel wakel si dau nadane dabadála yak kuásusulin kinim so wol bake bokaba.