Search form

Luk 12:9

9Kata yak kinim kan kawta wanang kinim kin dim kadákal kaba bako nadawe, ‘naka ami kinim báno,’ kalokabaw, Got ami Kinim akal ensel kin dim kadákal bako, ‘kinim be nami kinim báyo,’ akokaba.