Search form

Luk 13:1

Ban keimin mul dumamongin dakodaw kaí, kaba fikalokabawo, kalin sung uta ko.

1Kale alam kanaba kawák kinim madik bidiw iyo Galili kasel Bailet yanbi nada im kaim so kudew yak Got wane ilkádawin so wan dakel kusa sung uyo Yesus bakodawiw.