Search form

Luk 13:28

28Yak abe bom nadiwe kaek fen Ebadakkam, Aisak, Yekkow keidiwe, adikum lum senin kinim keidiw iyo Got ami kasák gu kal, kal finubidiw ka, kale itam nadiwe kiba aman bom kilim kail gang tek sánokabiw.