Search form

Luk 14:1

Yesus kinim mak Finuyámin am kal kidel dausa umi sung uta ko.

1Kale Finuyámin am dánámin kadákal Yesus ayo yak tam Fedasi kinim win so dukum ami am kal weng umudawa tam am una wanin wan bidiwo bude wanang kinim iyo kidela dafi mobisiw ko.