Search form

Luk 14:11

11Be watawo kaleyo bá, yak kan kinim kawta amsun keidokabi kaí, kale kalam win kufábaw namti, Got aka kanaba kinim dabadák tabid dabadá nadale yak kan kinim ata alam win dabadák tabid, be kinim ata win kufodawokaba ko.”