Search form

Luk 14:13

13Kata kaba wanin seng mak wananono kalaw kayo win banim so kun iwán so kun aut so kin mat so ita gán dáyamaw tadiw wananokabiw beta.