Search form

Luk 14:27

27Kata yak kan ata alam as dawing dákamin sun kuw kál funin uyo kudewongin banim, nam mul tein tadba namti, nam weng kidim kámin kinim keidolaw banim.”