Search form

Luk 14:29

29Kata aka bo kudá sák kaokabu abin ki lu nadane am kun iwu nade am gine wakadálongin banimu kudálokaba be yak kaek teinbu teinbu iyo utam nadiwade ata fi bom