Search form

Luk 15:2

2Kata Fedasi so sawa kukumin kinim so iyo kana bada bom nadiwe bakodawa bakodawa bom bako, ‘kuina, Yesus aka kana bom nadano kayo, ban keimin kinim so kata wanin wananába buyo.” Kaliwade,