Search form

Luk 16:26

26Ade alo num tada kam tada be wok biki dausa, be kaek be ken kadák kalo kinim mak yak atama maek atama keimodiw banim ade kan ata mak tein badaw kabadák kalo maek kadák tadoliw banim.