Search form

Luk 17:21

21Ade kan kinim ata mak bako nada, ‘kalak abu bude’ kaloma banim, ade ‘yak bude’ kaloma banim, watawo kaleyo bá, Got ami kasák gu ade kinim kilim kidin tem bu ka.” Yakeisa.