Search form

Luk 17:33

33Kale yak kan kawta kalam biyámin uyo mafakomuno kale adomam badaw namti, kaba bu banimu kudálokabaw ade kan kawta kalam biyámin bo kidela adomamongin banim sák kanam kábaw namti, kawta atin biyámin tatun uyo kudokabaw.