Search form

Luk 18:18

Kisol kayakim ami sung uta ko.

18Yu kayak gebom kinim mak aka Yesus bakodaw, “Kukumin kinim kidel kaba, naka yakno yakno bi nadino Got ami sun kuw biyámin abiw uyo kudulokabina?” Akane,