Search form

Luk 18:30

30alam ufek ufek kudása umi yán uyo atin akamam tamso kudulokaba ade yanol am mak dánokaba kabadák aka sun biyámin kudulokaba.” Kalesa.