Search form

Luk 19:26

26aka asiki bakoyam, ‘naka dam bakoyamon, yak kan ata kisol seng kuw fakube namti, ata kudulokaba, kata yak kan ata mak fakudongin banim, alami kata kukidawokabiw ka!