Search form

Luk 19:43

43Am dánámin mak tadokabu uyo ki kibilim wasiyo kalin iyo tad wow biki falala imu nadiwade leiw fákbu atiyamokabiw.