Search form

Luk 20:38

38Kale umi mit uyo ki aka kaunsin sinik so biyámin imi Got. Kale aka fikalanámin imi Got bá ade am kin dim wanang kinim adikum iyo kaunsin bidiw kalba.” Yakane,