Search form

Luk 20:47

47wanang kadun kadun min ibakayamiw, ata im am uyo yakot wan bom nadiwade kasen kei im luk Got wis sánlawuw kae, kale wis sánin kimisung keimábiw. Be kasen kei kana bom ilimi uyo kuku nuka nuta kinim kidelo kalanaliw. Kale kanodin kinim bidi atin sok gei tabamin mafak kudulokabiw ko.