Search form

Luk 21:15

15Watawo kaleyo bá, naka weng bakamin umi kal keimin dauyamokabi, kayo kilim wasi iyo kim weng bakabiw be atamomo kiba weng mafak bakabiw yakodiw banim.