Search form

Luk 21:2

2Kale aka kanom kin mo álano, wanang kadun kinkin so mak utamomo, kain tabin alew mak dudálu yak kin ket tem unu ka.