Search form

Luk 22:18

18“Naka atin afan dam weng bakoyamon, naka kamano tein katow unuw uyo naka alo makso wain wok mak wanomi banim, bidi bi Got kasák gu uyo taduyo kuwo.” Kalesa ko.