Search form

Luk 22:22

22Kale Got ami Kinim alami bude kanam kalesu kayo bo kanodokaba, kata kinim nam wasi gi dauyamokaba kinim, be nam kinkine, beso kanodokaba kuwo kalbi ka.” Kalane,