Search form

Luk 22:27

27Kale kan ata dukum keibe? Bán dim abin tein wanin wanba ata bade, tod bom wanin ifaba atane? Afan kinim wanang bude bako nadiw bán dim tein be ata kala kalbiw, kata naka kim iwyak tem kadákal kim wok fakuyamámin kinim keibi.