Search form

Luk 22:61

61Kamok Yesus ayo dumade Bita kin tatun salaw dafi modane, Bita ayo Kamok Yesus weng bakodaba, aket finang dádomo, “kamano am dánámin kabadákal kokoduk gán dádin dako áliwo nam win alewbino mo iwalulokabawo.” Nakeiba ka.