Search form

Luk 22:7

Yesus adik adik wanin wanesa sung uta ko.

7Kale Budet Is Banim ban dutimin umi am dánasu kale kamane, Akayam Unemin ban umi bil siwsiw man amokabiw am dána nade