Search form

Luk 23:31

31Kale ika kanamin kukuw kanabiw kaí, bo ilim biyámin uyo kidel kei buduno kanabiw ka. Alo am dánámin mafak mak tadokabu be yaknamokabiwe?” Yakeisa.