Search form

Luk 24:20

20Bokal kayak as fakiw dákadáwin kinim so num kin modin kinim so iyo dabadáliw yak wasi sikal ban dim aba weng gudula dau anbidumo kale nadiwade as dawing dákamin dim sil biki anbisidiw,