Search form

Luk 3:12

12Yak gawman takis kuámin kinim iyo iliso wok ban boyamako, kale tadbiw iyo dákadá bakodawiw. “Kukumin kinim kaba, nuka yaknamokabuwe?” Akiwe,