Search form

Luk 4:39

39bude aka yak mewso um kadák abudom nadale bako, “asanin kál mámin kaba, kamano ki umadá sakabal,” kal badale asanin uyo umadálane wabading matam be yak wanin fuyamsu ko.