Search form

Luk 4:44

44Kale nadale Yu kayak kawed am Yuddia bakan kal Got weng bakayamin uyo kudáloma sung banim keimámsa ko.