Search form

Luk 5:21

21Kata Fedasi kinim so sawa kukumin kinim so iyo ilim aket tet bom nadiwade bakodiw, “aka yaknámin kinim memako Got ididlabane? Got makuw alafin ata kuw ban keimin uyo kukan keikamoma kinim be?” Kalaniwe,