Search form

Luk 5:30

30Kata Fedasi so sawa kukumin kinim so ika mit makuw. Kale ika Yesus ami weng kidimin kinim iyo weng duduyam bom bako, “watawo kale kiba gawman takis kuámin kinim so ban keimin kinim so kal tein bom imina woka wanbiwe?” Yakiwe,