Search form

Luk 5:4

4Kale aka weng kukuyaba be banima nade Saimon bakodaw, “kunu uyo gidili kudew yak wok iwyak nadawo weik men uyo kudálaw dák wok kumun unu takam mak budumalo!” Akane,