Search form

Luk 6:1

Finuyámin am umi sung uta ko.

1Finuyámin am dánámin kal Yesus so alam weng kidimin kinim so iyo wit wanin bináliw kal fokfok ei bidiwo, alam weng kidimin kinim iyo wit kes uyo dákadu ilim sikal dim liklik si dau nadiwade wan bidiwo,