Search form

Luk 6:20

20Kale alam weng kidimin kinim kin tudun salyam alom nadale bakoyam, “kaba win banim namti, kawta ken kei badaw ka. Watawo kaleyo bá, Got ami kasák gu uyo kami kayo ko.