Search form

Luk 7:23

23weng dew yak bakodawin kala. “Kan ata aket kudaw nada mimin dok diyamin uyo kudálin dako be namti, aka kalfalin abin teinokaba kala, akino.” Yakeisa ko.