Search form

Luk 7:30

30Kata Fedasi so sawa abem kukumin kinim so iyo Got ami weng kidel kanoyamokabino kalesa uyo ilela kudá sidiw, uyo watawo kaleyo bá, Yon aka bidi wok ban boyamongin banim kayo ko.