Search form

Luk 7:49

49Kale wanang kinim wanin wanin bán dim tein bidiw iyo weng bakodawa bakodawa bom kaliw bude, “kuina, kinim bela yaknodin kinimo ban keimin kata lukuwá kudáyabane?” Kalaniwe,