Search form

Luk 8:17

17Yaknámin uta kalo wánabu namti, yanol kabadák misunokabu ade yaknámin uta ati kuwádaw bu namti, kano ati wána bomu banim ade kudew matam misunokabu.