Search form

Luk 9:25

25Kale kiba kinim mak aka adikum bakan ufek ufek uta kudulokaba, kata aka yak sun as kainin abiw unokaba. Be kene bade bá? Bá biyo.