Search form

Mák 1:39

39Kale nadale yak Galili bakan mewso kabadákal ká bom nadale ilim kawed am tem tem katam kal Got weng bakayam bom nadale sinik mafak gei imusa takan keiyam bom keimsa ko.