Search form

Mák 10:1

Yesus wanang kinim dabudu dabadála dabadálain sung kukuyamsa uta ko.

1Kale Yesus ayo bakan bubadák kudá nadale una ki yak wok Yoddan yakan dá yak Yuddia bakan sikmin mewso kal nadane alo asawil kanomin wanang kinim iyo tad atamiwe, aka alam kukuw kanamin kayo kukuyamsa ko.