Search form

Mák 10:30

30aka alam ufek ufek kudása uyo akamam atin tam so kudulokaba, be nikil fikal so am wanang kasal so akun alaw so muduw so bakan so uta kudulokaba, kata umi dim kal kam mafak dá tal leiw kukudawin uyo kudulokaba.